LEDARE

Att ta ansvar för deltagarna där många är borta från sin hemmiljö för första gången kräver mycket från Sportsacademy. Att skapa en trygg miljö där alla deltagare, ledare och funktionärer kan trivas och samverka i är betydelsefullt för oss! Respektive grupp består av 2-3 ledare som följer deltagarna under hela dagen. Samtliga ledare har genomgått en kontroll ur belastningsregistret.

Sportsacademy utbildar samtliga ledare under ämnet "trygg idrott och ledarskap" där vi pratar om värderingar, normer samt verktyg för att förebygga mobbning. Samtliga ledare får även en grundläggande utbildning i ämnet "vad gör sockret med våra kroppar". Vi är väldigt måna om barnhälsan och strävar efter att ge barnen bästa förutsättningar för att få starka och friska kroppar därför undviker vi socker på lägret.