Reservplats

Är ditt önskemål på huvudsport fullbokad kan ni skicka in en intresseanmälan och placeras i kö. Vi rekommenderar er att titta på en alternativ huvudsport och kanske passa på ta tillfället för att prova på en ny sport.
Vill ni ställa en deltagare i kö till en sport skickar du in deltagarens namn, personnummer, val av idrott samt stad till anmalan@sportsacademy.se. Deltagaren placeras automatiskt i en reservkö och vi ger dig kontinuerlig uppdatering på vilken plats deltagare har.