FÖRSÄKRING

Deltagare på sportsacademy är olycksfallsförsäkrade genom Folksam K96
Du ansvarar själv för din egen egendom. Tänk på risken med stöldbegärliga prylar som t ex mobiltelefon. Vi har tyvärr ingen möjlighet att förvara värdesaker. Mobiltelefon samt betalmedel är ej nödvändigt att ha med sig under dagen. Om närstående eller deltagare vill komma i kontakt med varandra så finns alltid ledare till hands att förmedla kontakt.